Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Miasta Bolesławiec

Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę jakości powietrza Miasto Bolesławiec rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Bolesławiec” realizowane jest  ze środków własnych miasta i wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie gminy z terenu województwa dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza (…)

Inwentaryzacja będzie prowadzona do grudnia 2021 r. przez wyłonioną w przetargu firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach. Ankieterzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu, odwiedzą punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną lub innymi kanałami ICT.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i  wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika (ekspozytor z urną) z napisem INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH W BOLESŁAWCU, który znajduje się w urzędzie miasta przy ul. Rynek 41 lub Piłsudskiego 1 (przy wejściu głównym do budynku). Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

WYKONAJ SPIS SAMODZIELNIE – zajmie to 2 minuty.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.zrodlaciepla.boleslawiec.eu lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (75) 375 30 09.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną na adres: smog@mrw.org.pl
pod numerem telefonu: (75) 375-30-09